Affaldssortering i Roars Gave

Affaldssortering

Vi vil gerne appellere til at I som havelejer i Roars Gave, overholde reglerne for affaldssortering. Vi har i 2019 fået flere bøder for manglende sortering af vores affald. Dette resulterede i, at vi fik kontrol af vores containere. Vores sortering var stor set ikke eksisterende.

Vi skal huske at vi har et fælles ansvar og vi hæfter solidarisk. Såfremt at vi igen i 2020, ikke kan finde ud af at sortere vores affald korrekt, vil det resultere i en ny skraldordning som vil koste fores forening en større stigning i udgiften for renovation fremadrettet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Roars Gave