DBPartner

Have nr. 153

Vurderingspris: 179.793,14 kr. Indbetalt kloakbidrag: 9000 kr. Løsøre (inventar): 33.857 kr. I alt: 22.650,14 kr. Køber er ikke forpligtet til at overtage/købe løsøre For yderligere information, kontakt: 81281733

Ny lejekontrakt

Ny lejekontrakt

Kære Alle Havelejere i Hf. Roars Gave. Roskilde haveselskab har underskrevet ny lejekontrakt med Roskilde kommune. Kontrakten kan findes på Roskilde haveselskabs hjemmeside på følgende link: Med venlig hilsen Bestyrelsen i Hf. Roars Gave

Tømning af skraldespande

Tømning af skraldespande Affaldssortering

      Der tømmes skrald på følgende datoer         Dato Rest/Mad Dato Papir Dato Glas/Metal 09.04.2021         x 13.04.2021         x 05.05.2021         x             23.04.2021         x 21.04.2021         x 30.06.2021         x               07.05.2021         x 25.05.2021         x […]