DBPartner

Generalforsamling 12. september 2021

Generalforsamling 12. september 2021

Indkaldelse til general forsamling                Søndag d. 12. september KL. 10.00, På pladsen foran foreningskontoret.              DAGSORDEN  Valg af dirigent.  Valg af 3 stemmetællere  Beretning ved Formanden  Regnskab ved Kassereren  Budget ved Kassereren  10 minutters pause  Indkomne forslag  Valg af Formand, Thomas Pedersen (have 42) modtager genvalg for 2 år.  Valg af Kasserer Selina Ullergaard (have […]

Ny lejekontrakt

Ny lejekontrakt

Kære Alle Havelejere i Hf. Roars Gave. Roskilde haveselskab har underskrevet ny lejekontrakt med Roskilde kommune. Kontrakten kan findes på Roskilde haveselskabs hjemmeside på følgende link: Med venlig hilsen Bestyrelsen i Hf. Roars Gave

Generalforsamling

Generalforsamling

Kære Havelejer i Hf. Roars Gave, Generalforsamling afholdes i september 2021.  Trods stor forståelse fra mange af jer, for ikke at afholde generalforsamling i år, er der nogle havelejere som gerne ser at generalforsamlingen bliver afholdt. Dette har vi som bestyrelse stor forståelse for.  Der vil derfor blive afholdt generalforsamling i løbet af september 2021. Indkaldelsen vil blive sendt til jeres […]

Tømning af skraldespande

Tømning af skraldespande Affaldssortering

      Der tømmes skrald på følgende datoer         Dato Rest/Mad Dato Papir Dato Glas/Metal 09.04.2021         x 13.04.2021         x 05.05.2021         x             23.04.2021         x 21.04.2021         x 30.06.2021         x               07.05.2021         x 25.05.2021         x […]

Nye Containere

Grundet manglende sortering, ødelagt container og henstilling af skrald på den fælles containerplads ved kontoret, er der i dag mandag d. 29. marts 2021 leveret 2 ekstra skraldespande til hver enkelt have. (glas, metal og pap). Batterier hænges i en pose på en af jeres skraldespande, og de vil blive taget med af skraldefolkene. Det […]