Generalforsamling 12. september 2021

Indkaldelse til general forsamling

               Søndag d. 12. september KL. 10.00, På pladsen foran foreningskontoret.             

DAGSORDEN

 1.  Valg af dirigent.
 2.  Valg af 3 stemmetællere
 3.  Beretning ved Formanden
 4.  Regnskab ved Kassereren
 5.  Budget ved Kassereren
 6.  10 minutters pause
 7.  Indkomne forslag
 8.  Valg af Formand, Thomas Pedersen (have 42) modtager genvalg for 2 år.
 9.  Valg af Kasserer Selina Ullergaard (have 33) modtager genvalg for 1 år.
 10.  Valg af bestyrelsesmedlem Michael S Jensen (have 34) modtager genvalg for 1 år.
 11.  Valg af bestyrelsesmedlem. Ulla Pedersen (have 102) modtager genvalg for 2 år.
 12.  Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. Heidi Thers (have 140) modtager valg for 2 år.
 13.  Valg af 1. bestyrelsessuppleant. Vælges for 2 år. (Evald have71 er på valg)
 14.  Valg af 2. bestyrelsessuppleant. Vælges for 1 år.
 15.  Valg af 1. Revisor. Vælges for 2 år. (Anne have 104 er på valg.)
 16.  Valg af 1. Revisor Vælges for 1 år.
 17.  Valg af 2. Revisorsuppleant vælges for 1 år.
 18.  Valg af 7 delegerede til Roskilde Haveselskabs generalforsamling d. 18. sep. 2021
 19.  Valg af 3 suppleanter til Roskilde Haveselskabs generalforsamling d. 18. sep. 2021
 20.  Eventuelt

NB. Adgang og taleret har kun medlemmer og ægtefæller/samlevere.

Vi anmoder om at der kun kommer en person fra hver have.

Ønsker man at sidde ned under generalforsamlingen, skal man selv medbringe en stol.

Der vil ikke være forplejning under generalforsamlingen.

Mobiltelefoner skal være slukkede under generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Haveforeningen Roarsgave.