Have nr. 153

Vurderingspris: 179.793,14 kr.

Indbetalt kloakbidrag: 9000 kr.

Løsøre (inventar): 33.857 kr.

I alt: 22.650,14 kr.

Køber er ikke forpligtet til at overtage/købe løsøre

For yderligere information, kontakt: 81281733