Have nr. 27

Vurderingspris: 271.013,33 kr.

Indbetalt kloarkbidrag: 8.000 kr.

Løsøre/inventar: 5.700 kr.

Ialt: 284.713,33 kr.

Bemærkninger: Køber er ikke forpligtet til at købe løsøre/inventar.

Foryderligere information, venligt kontakt sælger på tlf: 3166 0233