Nyt bestyrelsesmedlem

Jesper Jensen har valgt at fratræde sin post i bestyrelsen i Roars Gave.

1.suppleant Heidi Thers have 140, er derfor tiltrådt som bestyrelsesmedlem frem til førstkommende generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Roars Gave

30.03.2021