Roars Gave søger ny kasserer til Bestyrelsen på generalforsamlingen i 2020.

Vores kasserer Selina Ullergaard ønsker ikke at genopstille i 2020 grundet personlige årsager. For at være lidt på forkant, vil vi allerede nu gøre opmærksom på at vi søger en ny kasserer.

Kassererens opgaver i bestyrelsen er følgende:  Regnskab, bogføring og kassebeholdning. Netbank. NETS – opdatering af havelejer og opkrævning af haveleje. Bestilling af lokale til Generalforsamling. Deltagelse i Kredsmøder i Roskilde haveselskab 5 gange årligt.

Fællesopgaver i bestyrelsen: Tilstedeværelse i kontorets åbningtid om mandagen fra kl. 19 – 20. Fællesarbejde. Havevandring. Forfaldent arbejde. Aktiviteter i Roars Gave.

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Formanden Thomas Pedersen på tlf. 2685 5934.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Roars Gave