Affaldssortering

Dato for sidste tømning af affald 2023

Kommunen har oplyst, at den sidste dag de kommer og tømmer affald for sæsonnen er fredag d. 20. oktober.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Roars Gave