Velkommen til Roarsgave

Nyt i foreningen

Affaldssortering

Tømning af skraldespande

      Der tømmes skrald på følgende datoer         Dato Rest/Mad Dato Papir Dato Glas/Metal 09.04.2021         x 13.04.2021         x

Læs mere »

Nyt bestyrelsesmedlem

Jesper Jensen har valgt at fratræde sin post i bestyrelsen i Roars Gave. 1.suppleant Heidi Thers have 140, er derfor tiltrådt som bestyrelsesmedlem frem til

Læs mere »

Kalender