Nyt i foreningen

Vigtig information omkring overnatning i hverdagene i vinterperioden.
Få information om hvornår dit affalde bliver hentet.