Bopæl
For at erhverve og opretholde en have i Hf. Roars Gave, skal man have folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.

Overnatning
Der må overnattes i kolonihaven fra den 1. april til 30. september, samt mellem jul og nytår.

Overnatning i kolonihaven i oktober måned. Den enkelte have skal give skriftligt besked til bestyrelsen hvis de ønsker at overnatte i haven i oktober måned.

Der er på er repræsentantskabsmødes i marts 2018 besluttet, at man må overnatte i sin kolonihave i weekenden  fra fredag og lørdag nat i vintersæsonen. 

Ingen må være fastboende i havekolonien om vinteren !!!