Bopæl og overnatning

Bopæl
For at erhverve og opretholde en have i Hf. Roars Gave skal man have folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.

Overnatning
Der må overnattes i kolonihaven fra den 1. april til 30. september.

Overnatning i kolonihaven i oktober måned. Den enkelte have skal give skriftligt besked til bestyrelsen hvis de
ønsker at overnatte i haven i oktober måned.

Der er på er repræsentantskabsmødes i marts 2018 besluttet, at man må overnatte i sin kolonihave i
weekenden fredag og lørdag nat.

Ingen må være fastboende i havekolonien om vinteren !!!