Affald

Affald og storskrald

Affald: 

Der er opstillet containeren ved kontoret i foreningen. Der er følgende containere:

Restaffald, madaffald, metal, pap, glas og avis/reklamer. Vi beder jer venligst overholde sorteringen!

Storskrald:  

Der er storskrald 2 gange om året.

10. maj 2019

11. oktober 2019

Sortering i to forskellige bunker:

Haveaffald:
Grene skal være bundet og må ikke være over 1 meter. Andet haveaffald i klare sække eller papirsække. En pose må max veje 20 kg.

Brændbart:
Brædder (Max 1 meter), plastik, pap tapper m. m.

Bunkerne skal sættes ude foran jeres have ved hækken