Affald og storskrald

Storskrald lørdag d. 4. maj kl. 9.00 – 13.00

Der bliver opsat 3 forskellige containere på kontorets parkeringsplads. Du/I skal selv sørge for at aflevere storskrald. 

Haveaffald/grene

Småt brændbart (maks. 1 meter)

Stort brændbart (over 1. meter)

 

Det er ikke tilladt at aflevere: Glas, metal og maling m.m.

Bestyrelsen vil være til stede og hjælpe med sorteringen hele dagen. 

OBS: Det er ikke tilladt at stille affald før og efter storskraldets åbningstid. Containerne vil være aflåst.