OFFENTLIG VENTELISTE

 

for

Haveforeningen Roars Gave i Roskilde

 

Opdateret

Nr.

Dato

Tildelt Venteliste nr.

   

Ekternt

  

1

 

 

   

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Venteliste i Hf. Roars gave

 

Opskrivning

Kredsbestyrelsen fastlægger de regler, der gælder for optagelse på ventelisten:

Vi har en venteliste på personer, der er interesserede i at købe et kolonihavehus i vores forening. Vi skal have følgende oplysninger, navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Det koster kr. 100,- at blive skrevet op. Ventelisten er offentlig tilgængelig. Desuden har vi en intern venteliste. Her kan nuværende havelejere skrives op, hvis de er interesserede i at købe en anden have i foreningen (og sælge deres egen). Havelejere på den interne venteliste har fortrinsret.

Hvis man erhverver en kolonihave, skal der gå 3 år, før man atter kan komme på ventelisten. Dette gælder dog ikke for daghaver/nyttehaver. Man skal bo i Roskilde kommune for at komme på ventelisten.

 

 

Genopskrivning

De personer, der allerede står på ventelisten, og som ønsker en årlig fornyelse skal indbetale kr. 100,-reg. nr. 5396 konto nr. 0513119 AL-BANK.  På indbetalingen skal du skrive dit fornavn og dit efternavn. Du kan med fordel oprette en årlig bankoverførsel. Så glemmer du ikke at betale. Opskrivningen eller genopskrivningen koster kr. 100,- og gælder for kalenderåret.

 

Fremgangsmåde ved optagelse

Ved optagelse på listen skal noteres dato for optagelsen, vedkommendes navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Det skal ved optagelsen præciseres, at den optagne selv har pligt til at orientere om evt. ændring af kontaktdata, og at manglende orientering til foreningen herom vil medføre sletning af listen.

 

Sletning på ventelisten

Hvis en person på ventelisten ikke betaler ventelisteafgift, kan personen slettes uden yderligere varsel.

 

Ændring af placering på ventelisten:

Den enkelte forenings bestyrelse kan vedtage ændring af placering på ventelisten. Det betyder, at man rykkes nederst efter at have afvist 3 tilbudte kolonihaver.

 

Tidsfrist for at svare er 7 dage.

Den enkelte foreningens bestyrelse fastsætter selv betænkningstiden.

 

Løsøre.

Haveforeninger i Roskilde Haveselskab med venteliste skal sælge i overensstemmelse med ventelisten. Køber er ikke forpligtet til at købe løsøret.

 

Besluttet på kredsbestyrelsesmøde 15. november 2016.